تبر به نویسندگی استاد احمد عربانی درباره حیات در جنگلی زیبا و سرزنده است که با ورود تبری بیمار که درخت ها و بوته گلها را قطع می کرد مورد تهدید قرار می گیرد. تلاش های جداگانه گیاهان به سرانجام نمی رسد اما وقتی گیاهان ارزش اتحاد را در می یابند تبر نابود می شود.ماجرا بدین صورت است که درخت های جنگل و شاخ و برگ های ضعیف به هم می پیچند و به درختی تنومند تبدیل می شوند و به تعقیق آن می شتابند و بعد از گرفتن تبر آن را می شکنند.


پیام داستان برگرفته از سخنان حضرت امام خمینی(ره) می باشد:

« اگر همه با هم باشید هیچکس نمیتواند شما را بشکند» 
امام خمینی(ره)

شیوه ساخت انیمیشن تبر از زبان استاد عبدالله علیمراد
تکنیک این فیلم از نسل انیمیشن ستنی بود. یعنی تلق و فیلم و سیستم های سنتی استفاده شد که امروزه این سیستم منسوخ شده، چرا که کلیه امور رنگ گذاری و دوربندی توسط کامپیوتر و نرم افزار انجام می شود.
اجرای این پروژه بین سالهای۱۳۵۹ -  ۱۳۶۰ بود و در آن زمان سیستم های انیمیشن کامپیوتری نبود و به همین دلیل با روش سنتی انجام می شد....

 دانلود انیمیشن تبر

 http://www.mediafire.com/?621hijwmvfzznin