امیدواریم با عنایت و توجه مسئولان گرانقدر ، مشکل چندین ساله روستا حل گردد. لازم به ذکر است چندین دهه از خاکی ماندن مسیر قدیمی که روستا را به منطقه گوده و جاده اصلی بندرعباس متصل می کند ، می گذرد.