/ 2 نظر / 214 بازدید
امیر

1. سلام داداش "ف" عزیز. خوبی؟ 2. آقا، این پستت بی نظیره. ادامه هم داره. اگه آره، من بی صبرانه منتظر سایر جلدهای این گنجینه ی بی نظیر می مونم. دستت هم درد نکنه.

بيقرار كوخردي

خدايش بيامرزاد مهدي آذريزدي هر هشت جلد كتاب را پسرخاله ام بهم هديه داد چاپ سومش سال 1365بود مي دانست كه عاشق كتاب هستم انگار تمام دنيا را بهم داده بودند سرگرمي ما در آن دوره كتاب بود و راديو هنوز هم آن كتاب ها در گوشه كتاب خانه ام،خودنمايي مي كنند آيا وقتي دخترم بتواند آن كتاب ها را بخواند مثل من لذت خواهد برد؟ نمي دانم!!!!!!!!! ممنون كه خاطراتم را تازه كردي